Czechy w obiektywie – Brno, Věznice Káznice Cejl

Ponownie zagościmy w Brnie. Jednak tym razem będzie to nieco inna, mroczniejsza jego część zwana przez mieszkańców Brnoxem.

Brnox, a tak naprawdę Cejl, to dość stara część Brna, która w przeszłości była przemysłowym centrum miasta. Były tam liczne fabryki, fabryczki, manufaktury. Cejl był też miejscem, gdzie mieszkali bogaci przemysłowcy. Sytuacja zmieniła się wraz z upadkiem przemysłu i ograniczeniami nałożonymi na inicjatywę prywatną przez komunistyczny rząd. Dzisiejszy Cejl, choć leży kilka kroków od samego serca Brna, stał się dzielnicą socjalnie wykluczoną. Mieszkańcy lepszych dzielnic, nazywają ten obszar czarną dzielnicą lub Brnoxem, ze względu na to, że zamieszkują go głównie Romowie oraz margines społeczny.

W sercu Brnoxu stoją opuszczone budynku starego więzienia. Więzienie na Cejlu (Věznice Káznice Cejl) funkcjonowało nieprzerwanie od XVIII wieku do lat  50-tych ubiegłego stulecia. Było miejscem przetrzymywania więźniów kryminalnych, jak i politycznych. Dokonywano tak także egzekucji. Po przeniesieniu więzienia do nowego budynku, stary kompleks służył jako składzik-archiwum miasta Brna. Nieremontowane budynki stopniowo zaczęły popadać w ruinę. Obecnie władze miasta przyjęły plan zagospodarowania tego obiektu. W planach jest remont kapitalny i zaadaptowanie pomieszczeń na cele kulturalno-biurowe. Od ubiegłego roku Informacja Turystyczna Miasta Brna zaczęła organizować regularne wycieczki po byłym więzieniu. W programie jest godzinny spacer po zabytkowych budynkach, wizyta w więziennej kaplicy, warsztatach i celi śmierci*. Wycieczki odbywają się średnio raz w miesiącu, konieczne jest wcześniejsza rezerwacja w biurze lub przez internet.

*drzwi z cel śmierci można także zobaczyć na ekspozycji w bunkrze 10-Z, o którym pisałem tutaj.

Komentarze

Leave a Comment